Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

LittleGrey
21:08
1235 d50e 390
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Tags: quotes LGBTQ
Reposted bygregorczykmSenyiacytatynienieniejagaanimeczekoladowysenpromieniecieniasonicetobeniceNatalcynkaohmydeerjestemjedenespererComplicated92psychicdevilsardonicznalottibluebellnecropixieamkejtSecret-Obsessionvanillenoireapatycznapurplecornflowersopuszekniekoniecznieomniefreedomloverbadgalbesomebodyfckitmaple-leafavieeIllara
LittleGrey
06:09
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viakiks kiks
LittleGrey
05:58
8338 ccd4 390
Reposted fromcorvax corvax vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
LittleGrey
05:54
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
05:50
0492 f3f6 390
Reposted fromirmelin irmelin viacoffeebitch coffeebitch
05:50
0795 f2ff 390

***

Photographer: Dmitry Chapala

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viacoffeebitch coffeebitch
LittleGrey
05:48
LittleGrey
05:26
8556 a562 390
Reposted fromVictorialies Victorialies
LittleGrey
05:05
4328 10db 390
Reposted frompuremind puremind viacoffeelover coffeelover
04:46
8056 dabd 390
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viacoffeelover coffeelover
04:46
8215 f22c 390
Reposted fromerial erial viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

June 27 2015

LittleGrey
15:14
Reposted fromgruetze gruetze viacoffeelover coffeelover
LittleGrey
15:14
LittleGrey
15:07
LittleGrey
14:55
LittleGrey
14:51
0847 b20b 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapraesens praesens
LittleGrey
14:38
1314 4639 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapraesens praesens
LittleGrey
14:37
9416 b76b 390
Reposted frompeper peper viamoviesss moviesss
LittleGrey
14:37
8507 7f9a 390

                                              ain't nothing wrong!
Reposted frombrzezinska brzezinska viapraesens praesens
LittleGrey
14:36
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
— św. Paweł, List do Rzymian (Rz 13, 8)
Reposted fromcudoku cudoku viapraesens praesens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl